Zapraszamy do Interlogos na zajęcia z języka angielskiego zgodnie z programem National Geographic Learning

NOWOŚĆ w Interlogos! METODA BEZPOŚREDNIA nauki języków obcych – nacisk na konwersacje.
1 września 2017
MAGICZNY DYWAN dla dzieci tylko w Interlogos!
1 września 2017
Pokaż wszystko

Zapraszamy do Interlogos na zajęcia z języka angielskiego zgodnie z programem National Geographic Learning

Kurs ten skierowany jest jest dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej oraz osób dorosłych. Opiera się na podręcznikach oraz materiałach multimedialnych stworzonych przez National Geographic Learning/

Jedną z najważniejszych wartości reprezentowanych przez National Geographic Learning jest zapewnienie uczniom warunków do nabywania kompetencji kulturowych, które poprzez rozbudzanie ciekawości, empatii i otwartości na świat poszerzają ich horyzonty, ucząc odpowiedzialności za siebie i innych. 

Podręczniki National Geographic Learning bazujące na autentycznych materiałach są wręcz naszpikowane wiedzą z zakresu obyczajów, tradycji, obrzędów, historii i zawierają wiele ciekawostek przyrodniczych poszerzających wiedzę nie tylko ucznia, ale także nauczyciela. Zadaniem nauczyciela staje się stworzenie warunków do rozbudzania świadomości poprzez zaszczepianie w uczniu zainteresowania danym zagadnieniem, zachęcania go do poznawania i doświadczania różnorodności, jaka nas otacza, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i dumy z własnej tożsamości i przynależności do danego kręgu kulturowego. W tym procesie niesłychanie ważne jest też obiektywne selekcjonowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji. Tematyka związana z kulturą może stanowić idealny grunt do promowania krytycznego myślenia, dzięki któremu uczeń będzie w stanie wyciągać własne wnioski, odróżniając szkodliwe stereotypy od faktów oraz inne nierzetelne treści od tych, za którymi stoją merytoryczne argumenty.